KURSER
Brand · Førstehjælp · Hjertestarter

  
  FØRSTEHJÆLP REDDER LIV  
 


På et førstehjælpskursus lærer du at reagere korrekt, hvis du eller dine kolleger kommer i en livstruende situation.
Vi gennemgår den nødvendige viden om kroppens anatomi,
sygdomslære og førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Du får mulighed for at afprøve din viden i realistiske førstehjælpsøvelser.
F.eks. at lægge en tilskadekommen i aflåst sideleje, nødflytning, forbindinger, give hjertemassage, arbejde med en hjertestarter og meget andet.
I alle førstehjælpskurser undervises med mest mulig praktisk aktivitet og der tages udgangspunkt i jeres behov.
Nødsporet forhandler en af de bedste hjertestartere på markedet.
Den vil blive demonstreret på kurserne, hvis det ønskes.


 
  HVILKET KURSUS SKAL DU VÆLGE?  
 
Førstehjælpskurserne er opbygget over Dansk
Førstehjælpsråds moduler.


Jeg afholder mange forskellige typer førstehjælpskurser. Kombinationsmulighederne er mange og jeg er meget fleksibel. Lad os sammen tilrettelægge et kursus, der passer til Jeres behov. Blot skal kurserne være baseret på Dansk Førstehjælpsråds moduler og
gældende guidelines.

 
  KURSER I FØRSTEHJÆLP   SPECIALKURSER  
         
 
Førstehjælp med hjertestarter
Varighed 4 timer

Færdselsrelateret førstehjælp
Min. 10 delt.

Uddannelsesniveau: lavt
Varighed 6 timer

Uddannelsesniveau: mellem
Varighed 12 timer

Vedligeholdelseskursus
Varighed 4 timer

Elementær brand
Praktik og teori, forevisning
af slukningsmidler.
3 timers varighed
 
Børnekurser

Ældrekurser

Kurser målrettet
mennesker med anden
etnisk baggrund end dansk

I det hele taget kurser
tilrettelagt for mennesker
med særlige behov


Priser efter aftale.


Kontakt mig for uddybende
oplysninger eller tilrettelæggelse
af specialkurser.
 
 
  NØDSPORET & MIG  
 


Oprindeligt er jeg udlært snedker, men skiftede for mange år siden træet ud med mennesker.
Et valg jeg ikke har fortrudt!
Jeg kan godt lide arbejdet som instruktør, både fordi jeg finder undervisningsarbejdet udfordrende og fordi førstehjælp er en nødvendig og til tider livsvigtig kunnen, som det giver god mening at undervise i.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  RETTIDIG OMSORG  
 


Alene i Danmark er der mere end 1 million skadestuebesøg om året
og der sker ca. 3.500 hjertestop om året uden for hospitalerne.
Det er næsten 10 hjertestop om dagen i gennemsnit !
Undersøgelser viser, at for hvert minut der går inden der
ydes førstehjælp, falder overlevelseschancen med 10 %.


 
 
 
 
KONTAKT

 

Førstehjælpsinstruktør
JENS KOCK

Tlf.: 2031 8908
Mail: jenskock1801@gmail.com